Ar-Ge

Ürün ve servislerimizin tamamı yıllardır devam eden araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin sonucunda üretilmiştir. Uzun yıllar endüstrideki ar-ge faaliyetlermizin verdiği tecrübeyle, endüstriyel ihtiyaçlara hızlı çözümler getiriyoruz.

Ar-Ge yaklaşımımız; inisiyatifi sağlayan, girişimci, yenilikçi, çözüm odaklı, projelerde sorumlu olan, agresif ve proaktiflik olarak özetlenebilir.

Ar-Ge faaliyetlerimiz:

1. Güncel endüstri ve teknoloji takibi
2. Müşteri projeleri
3. Ar-Ge işbirliği projeleri
4. Şirket içi stratejik projeler

Teknolojik Bilgi ve Deneyim

 • Veri toplama, uzak veri toplama
 • Makina otomasyonu ve kontrol
 • Makina – ekipman – yazılım entegrasyonu
 • Otomasyon, PLC, SCADA, DSC, OPC sunucular
 • İzlenebilirlik, telemetri, iş akış sistemleri
 • Veri madenciliği – veri depolama – veri işleme
 • Yapay sinir ağları ve özel algoritmalar
 • Matematiksel modelleme ve simulasyon
 • Veritabanı tasarım ve mimarisi
 • Endüstriyel barkod ve RFID uygulamaları

Üretim Sistemleri Deneyimi

 • Üretim Uygulama Sistemleri (MES)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 • Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
 • Üretim ERP, Proses içi (WIP) Stok Yönetimi
 • Kalite Kontrol, Proses Kontrol, İPK
 • Malzeme Analizi
 • Mühendislik Yönetimi
 • Kanban, Yalın Üretim
 • KPI Sistemleri, Verimlilik İzleme
 • EDI Sitemleri

Özel Algoritma ve Veri Mimarileri

Gelişmiş algoritma ve veri mimarisi tasarımı gerektiren özel projeler ilgi alanımızdadır. Gerçek hayatta kullanılan birkaç gelişmiş projemiz mevcuttur.

Örnek-1 (Üretim Optimizasyonu): Vardiyada 1 x 10500 civarında durumun söz konusu olduğu bir üretim ortamında kararlar %97 doğrulukla alınabilmektedir. Bu sistemin kullanılmaması durumunda aynı üretim operasyonu deneyimli çalışanlarla, %50 doğrulukla, +%35 makina ve +%40 işgücü ile gerçekleştirilmektedir.

Normal teknikler ve bilgisayarlarla, hatta grid teknolojisiyle problemin kısa zamanda çözümü çok zor, nerdeyse imkansızdır. Üstelik problem her 8 saatte bir tekrar oluşmaktadır. Bu endüstriyel problem yapay sinir ağları (öğrenen, kendi kendine gelişen, insan beyni gibi çalışan) tekniğiyle normal bir PC ile 3 dakikada çözülebilmektedir. Algoritmamızın %60 verimlilikten %95’e çıkması yaklaşık 2-5 ay sürmüştür.

Örnek-2 (Üretim İzlenebilirlik Sistemi): Yıllık ~1.500.000 adetlik üretimde, makinalar sürekli gigabyte’lar seviyesinde veri oluşturmaktadır. Birkaç yıl öncesinin verisine anlık ulaşmak gerekmektedir. Endüstride benzer fakat farklı pekçok konu vardır. Bu projemiz 2-3 haftada özel geliştirilen veri iletişimi ve veritabanı mimarisiyle çözümlendi.